طراحی مجتمع تجاری، اداری، تفریحی دیدگاه کیش

كارفرما: شرکت بیمه ملت

 

خلاصه ای از پروژه:

تهیه طرح مرحله اول پروژه تجاری، اداری، تفریحی دیدگاه کیش در زمینی به مساحت 30,000 مترمربع با زیربنای 93,000مترمربع شامل مطالعات امکان سنجی و توجیه فنی و اقتصادی، مذاکره با شهرسازی کیش و تهیه طرح مرحله اول جهت شرکت در مسابقه طراحی .

آخرین وضعیت پروژه:

پس از تعیین برنده مسابقه طراحی، ادامه مراحل طراحی و نظارت بر ساخت پروژه قابل اجرا است .

Leave a comment