درباره‌ما

مهندسین مشاور صنعت و آبادانی پارس

ارائه کلیه خدمات مهندسین مشاور از جمله انجام مطالعات، محاسبات، طراحی، نظارت، کنترل پروژه و مدیریت طرح‌های عمرانی شامل ساختمان‌های تجاری، اداری، صنعتی، مسکونی و نظامی

گواهینامه‎ ها

تقدیر نامه ها

چارت سازمانی

سوابق کاری مدیران شرکت

محمدعلی کرمی
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و رئیس بخش سازه
 • کارشناس عمران، فارغ التحصیل 1384 از دانشگاه زنجان و کارشناس ارشد سازه، فارغ التحصیل 1387 از داشگاه علم و صنعت تهران
 • طراحی سازه و مدیریت پروژه بیش از 20 پروژه بزرگ ساختمان‌های مسکونی، تجاری، فرهنگی، اداری، تفریحی و صنعتی از سال 1383 تا کنون
محسن دیالمه
رئیس هیأت مدیره
 • کارشناس ارشد مالی و حسابداری، فارغ التحصیل 1358 از دانشگاه نفت
 • مدیریت مالی و پشتیبانی بخش های مختلف شرکت ملی نفت ایران، مپنا و دیگر شرکت های داخلی و خارجی
 • فعال در بخش عمران و صنعت از سال 1359 تا کنون
شهرام کرمی
نایب رئیس هیأت مدیره و مشاور پروژه‌ها
 • مهندس راه و ساختمان، فارغ التحصیل 1361 از دانشگاه شیراز
 • مدیریت پروژه، طراحی و نظارت بر عملیات اجرایی بیش از 30 پروژه ساختمانی و صنعتی بزرگ از سال 1362 تا کنون
محمدعلی محبی آشتیانی
عضو هیأت مدیره و رئیس بخش معماری و شهرسازی
 • کارشناس معماری، فارغ التحصیل 1363 و کارشناس ارشد شهرسازی فارغ التحصیل 1368 از دانشگاه شهید بهشتی
 • طراحی معماری و شهرسازی و مدیریت پروژه بیش از 30 پروژه معماری و شهرسازی از سال 1364 تا کنون
عزت ا… تقی زاده قهی
سهامدار و مشاور ارشد
 • کارشناس ارشد راه و ساختمان، فارغ التحصیل 1361 از دانشگاه شیراز
 • عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، مدیریت، طراحی و نظارت بیش از 30 پروژه بزرگ عمرانی و شهرسازی از سال 1361 تا کنون
بهزاد محمودیان
طراح تأسیسات برقی
 • کارشناس مهندسی برق، فارغ التحصیل 1367 از دانشگاه علم و صنعت تهران
 • طراحی تأسیسات برقی و الکترونیکی و نظارت عالیه بر اجرای بیش از 25 پروژه بزرگ مسکونی، درمانی، آموزشی، تجاری، فرهنگی از سال 1368 تا کنون
محمود زریباف
طراح تأسیسات مکانیکی
 • کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، فارغ التحصیل 1350 از دانشگاه پلی تکنیک تهران
 • طراحی تأسیسات مکانیکی و نظارت عالیه بر اجرای بیش از 35 پروژه بزرگ مسکونی، درمانی، ورزشی، فرهنگی، آموزشی، تجاری از سال 1351 تا کنون
کریم کرمی
سرپرست دستگاه نظارت
 • مهندس راه و ساختمان، فارغ التحصیل 1372 از دانشکده فنی دانشگاه آزاد کرمان
 • سرپرست دستگاه نظارت و رئیس کارگاه بیش از 15 پروژه بزرگ ساختمانی از سال 1373 تا کنون
حبیب انتظار المهدی
سرناظر تأسیسات مکانیکی
 • کارشناس مهندس مکانیک (سیالات)، فارغ التحصیل 1352 از دانشگاه علم و صنعت تهران
 • نظارت، مدیریت پروژه و طراحی بیش از 35 پروژه بزرگ درمانی، آموزشی، مسکونی، فرهنگی، تجاری و اداری از سال 1353 تا کنون
محمد صادق صدیقی
سرناظر تأسیسات برقی
 • کارشناس مهندس برق، فارغ التحصیل 1379 از دانشگاه آزاد واحد کازرون
 • ناظر تأسیسات برقی و مدیر پروژه بیش از 15 پروژه ساختمانی و پست برق از سال 1380 تا کنون
شیما سارانی
سرناظر معماری
 • کارشناس معماری، فارغ التحصیل 1378 از دانشگاه سوره تهران
 • نظارت و طراحی بیش از 15 پروژه مسکونی، تجاری، فرهنگی، ورزشی و رفاهی از سال 1379 تا کنون
محمدامین کرمی
سهامدار، سرپرست امور برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 • کارشناس مهندسی صنایع، فارغ التحصیل 1388 از دانشگاه آزاد قزوین
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه بیش از 10 پروژه بزرگ مسکونی، تجاری، اداری، تفریحی و فرهنگی از سال 1388 تا کنون