طراحی و نظارت مجموعه بین الحرمین شیراز زون 1

مجموعه فرهنگی-تجاری بین الحرمین شیراز – زون 1

كارفرما: شركت سرمایه گذاری بین المللی تواصل (امارات)

تاریخ شروع پروژه: 1385/05/15

تاریخ پایان پروژه : 1390/06/31 (با احتساب 3 سال تعلیق)

خلاصه ای از پروژه:

  • طراحی، کنترل پروژه و نظارت بر اجرای کلیه عملیات ساختمانی و تأسیساتی از مرحله گودبرداری تا کلید تحویل 32.000 مترمربع مجموعه تجاری بین الحرمین شامل: 350 واحد تجاری، مسجد، پارکینگ، انباری‎های تجاری و تأسیسات مرتبط با آنها، بهسازی و زهکشی خاک، 160,000 مترمکعب عملیات خاکی و 12,000 متر مربع محوطه سازی
  • مدیریت طرح در تمام مراحل اجرایی، شامل دفاع از طرح و پیگیری برای اخذ مصوبات، اخذ پروانه ساختمان، هماهنگی با کلیه ادارات و ارگان‎های ذیربط، برنامه ریزی تفصیلی کل پروژه بر اساس اجرای عملیات توسط پیمانکاران تخصصی مجزا، تهیه نمودار جریان نقدینگی، برگزاری مناقصات متعدد، انتخاب پیمانکاران جزء، هماهنگی فنی و اجرایی در کلیه مراحل ساخت و کنترل پروژه.
اهداف پروژه
  • تقویت مسیر پیاده و ایجاد پیوند بین حرمین شریفین شاهچراغ(ع) و سید علاءالدین حسین(ع).
  • گسترش و توسعه کالبدی بافت تاریخی در محلات اطراف مجموعه بین الحرمین
  • تشویق و حمایت از سرمایه‎ گذاری در بافت فرسوده جهت ایجاد ارزش افزوده
  • ایجاد پارکینگ بزرگ شهری برای استفاده مردم و زوّار محترم حرمین مطهر
  • ایجاد خدمات تجاری به زائرین و مردم در مقیاس شهر
  • ایجاد خدمات در مقیاس منطقه‌‎ای و ناحیه‌‎ای برای احیاء بافت فرسوده شهری

Leave a comment