طراحی‌‌ و‌‌ نظارت مجموعه بین‌الحرمین‌شیراز زون‌2و3

كارفرما: شركت سمت و سوی توسعه ایرانیان

تاریخ شروع پروژه: 1390/06/31

تاریخ پایان پروژه : 1394/12/29

خلاصه ای از پروژه:

  • طراحی، کنترل پروژه و نظارت بر اجرای کلیه عملیات ساختمانی و تأسیساتی از مرحله گودبرداری تا کلید تحویل 78000 مترمربع مجموعه فرهنگی تجاری بین الحرمین شامل : کاربری‎های تجاری،فرهنگی، اداری، هتل، رستوران، مجموعه ورزشی، پارکینگ، انباری های تجاری و تأسیسات مرتبط با آنها، بهسازی و زهکشی خاک، 320,000 مترمکعب عملیات خاکی و 20,000 متر مربع محوطه سازی.
اهداف پروژه
  • توسعه اشتغال از طریق توسعه آموزش هنرهای دستی شیراز در مجموعه فرهنگی
  • گسترش و توسعه کالبدی بافت تاریخی در محلات اطراف مجموعه بین الحرمین
  • تشویق و حمایت از سرمایه‎ گذاری در بافت فرسوده جهت ایجاد ارزش افزوده
  • ایجاد خدمات فرهنگی، سالن همایش، هتل و فضاهای بازی و ورزشی کودکان و نوجوانان
  • ایجاد پارکینگ بزرگ شهری برای استفاده مردم و زوّار محترم حرمین مطهر
  • ایجاد خدمات در مقیاس منطقه‎ ای و ناحیه ‎ای برای احیاء بافت فرسوده شهری

Leave a comment