طراحی مرکز عمده فروشی تهران

كارفرما:سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‎های مردمی شهرداری تهران

 

خلاصه ای از پروژه:

تهیه طرح مرحله اول مرکز بنکداری تهران به مساحت زیر بنای کل 323,000 مترمربع شامل مطالعات امکان سنجی و توجیه فنی و اقتصادی، مذاکره با شهرداری منطقه 19 و تهیه مدارک لازم جهت تصویب کمیسیون ماده 5 و تهیه طرح مرحله اول جهت شرکت در مسابقه فراخوان طراحی .

آخرین وضعیت پروژه :

این شرکت بر طبق نظر هیأت ژوری به عنوان رتبه اول مسابقه مذکور تعیین گردید که پس از جذب سرمایه گذار امکان ادامه فعالیت به وجود خواهد آمد

Leave a comment