طراحی کارخانه تولید ایمپلنت اشترومن پارس

كارفرما: شرکت تولیدی اشترومن پارس

تاریخ شروع : 1400/10/01

تاریخ پایان : 1400/07/15

  • طراحی مرحله اول و دوم کارخانه اشترومن در شهرک صنعتی کاوه (استان مرکزی- شهر ساوه) با مساحت حدود 15،000 مترمربع با زیربنای 8،500 مترمربع شامل کاربری های صنعتی و اداری و کلیه تاسیسات زیربنایی مربوطه از جمله پست برق(نرمال و اضطراری) مخازن آب و محوطه سازی

آخرین وضعیت پروژه:

  • در تاریخ 1400/12/01 مرحله اول تحویل گردید و هم اکنون طراحی مرحله دوم در حال انجام است. (پیشرفت فیزیکی 35%)

Leave a comment