پروژه شیشه سبک مینا

كارفرما: شركت TURIRA ترکیه

تاریخ شروع : 1396/05/01

تاریخ پایان : 1397/12/29

  • تبادل نظر و همکاری با کارفرما (شرکت شیشه مینا) و مشاور صنعتی (شرکت CMP) جهت مشخص شدن مرز مشترک حدود خدمات مهندسین مشاورین آلمانی و ایرانی (این شرکت) و تعیین مبانی طراحی.
  • طراحی مرحله اول و دوم خط تولید و ساختمان‎های مرتبط با آن واقع در شهر صنعتی البرز (قزوین) بـه مساحت 14،000 مترمـربع شــامل سـالن‎های بـلنـد Hot end ، Cold end ، Batch Plant ،Workshop، ساختـمان اداری، مخـازن و کانالهای تأسیسـاتی، محوطه سازی و سـایر کارهای فرعی مرتبـط با کار اصـلی شامل انجام محاسبات و طراحی فونداسیون‎های صنعتی و سازه های کلیه سالنهای تولیدی و ساختمانهای مرتبط با آن، تهیه کلیه نقشه های معماری، انجام محاسبات و تهیه کلیه نقشه های تأسیسات مکانیکی و برقی عمومی
  • نظارت عالیه بر عملیات اجرایی

آخرین وضعیت پروژه:

  • طراحی مرحله اول به طور کامل
  • طراحی مرحله دوم به میزان 95%
  • عمده عملیات سازه انجام شده و در مرحله اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی می‎باشد.

Leave a comment