برج فروغ کامرانیه

كارفرما: جناب آقای جعفری و شرکا

تاریخ شروع : 1394/09/01

تاریخ پایان : 1395/06/30

 

خلاصهای از پروژه:

طراحی مرحله اول و دوم ساختمان ۱۵ طبقه واقع در چهارراه فرمانیه، کوچه فروغ با زیربنای ۷۵۰۰ مترمربع، دارای ۲۵ واحد در موقعیت اداری، شامل ۴طبقه زیرزمین، لابی و ۱۰ طبقه

Leave a comment