طراحی و نظارت پروژه شیشه سبک شوگا

كارفرما: شركت شیشه و گاز (شوگا)

تاریخ شروع : 1396/08/01

تاریخ پایان : 1397/06/01

– تبادل نظر و همکاری با کارفرما و مشاور صنعتی (شرکت CMP) جهت مشخص شدن مرز مشترک حدود خدمات مهندسین مشاورین آلمانی و ایرانی (این شرکت) و تعیین مبانی طراحی.

– طراحی مرحله اول و دوم خط تولید و ساختمان‎های مرتبط با آن واقع در شهر صنعتی شمس آباد به مساحت 7،200 مترمربع شامل سالنهای بلند Hot end ،Batch Plant ، سالن های فاز 2 و 3  و سایر کارهای فرعی مرتبط با کار اصلی شامل انجام محاسبات و طراحی فونداسیونهای صنعتی و سازه های کلیه سالنهای تولیدی و ساختمانهای مرتبط با آن و تهیه کلیه نقشه های معماری .

– نظارت عالیه بر عملیات اجرایی

Leave a comment