پروژه‌ها

سیویل و سازه مجموعه رفاهی، خدماتی سیراف
طراحی مجموعه رفاهی، خدماتی سیراف
مجموعه بین الحرمین شیراز زون 2و3
مجموعه بین الحرمین شیراز زون 1
مرکز عمده فروشی تهران
مجتمع تجاری – مسکونی زند شیراز
مجتمع تجاری-اداری-تفریحی دیدگاه کیش
معماری و تأسیسات مجموعه رفاهی،خدماتی سیراف
کارخانه سیمان ساحل جنوب
پروژه مسکونی شهران
پروژه شیشه سبک مینا
پروژه شركت شیشه و گاز
برج فروغ کامرانیه