نظارت پروژه مسکونی شهران

كارفرما: جناب آقای اویسی

تاریخ شروع : 1395/03/12

تاریخ پایان : 1397/03/12

خلاصه ای از پروژه :
نظارت بر اجرای عملیات ساخت پروژه مسکونی 9 طبقه شامل 2طبقه زیر زمین، همکف و 6 طبقه روی همکف به مساحت ۴۳۰۰ مترمربع واقع در محله شهران کوچه سمیه غربی

Leave a comment