کارفرما: شرکت TURIRA ترکیه
تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
تاریخ پایان : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
خلاصه موضوع پروژه:

– تبادل نظر و همکاری با کارفرما (شرکت شیشه مینا) و مشاور صنعتی (شرکت CMP ) جهت مشخص شدن مرز مشترک حدود خدمات مهندسین مشاورین آلمانی و ایرانی (این شرکت) وتعیین مبانی طراحی.
– طراحی مرحله اول و دوم خط تولید و ساختمانهای مرتبط با آن واقع در شهر صنـعتی الـبرز (قزوین) بـه مساحت ۱۴،۰۰۰ مترمـربع شــامل سـالنهای بـلنـد Hot end ، Cold end ، Batch Plant ،Workshop ساختـمان اداری، مخـازن و کانالهای تأسیسـاتی، محوطه سازی و سـایر کارهای فرعی مرتبـط با کار اصـلی شامل انجام محاسبات و طراحی فونداسیونهای صنعتی و سازه های کلیه سالنهای تولیدی و ساختمانهای مرتبط با آن، تهیه کلیه نقشه های معماری،
– انجام محاسبات و تهیه کلیه نقشه های تأسیسات مکانیکی و برقی عمومی
– نظارت عالیه بر عملیات اجرایی
آخرین وضعیت پروژه:
طراحی مرحله اول به طور کامل
طراحی مرحله دوم به میزان ۸۵%
نظارت بر عملیات اجرایی با پیشرفت فیزیکی ۲۵%

موضوعات: پروژه ها

ديدگاه ها غير فعال شده اند