کارفرما: شرکت شیشه و گاز (شوگا)
تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
تاریخ پایان : ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

خلاصه موضوع پروژه:
– تبادل نظر و همـکاری با کارفرمـا و مشاور صنعتی (شرکت CMP) جهـت مشخص شدن مرز مشترک حدود خدمات مهندسین مشاورین آلمانی و ایرانی
(این شرکت) وتعیین مبانی طراحی.
– طراحی مرحله اول و دوم خط تولید و ساختمانهای مرتبط با آن واقع در شهر صنعتی شمس آباد به مساحت ۷،۲۰۰ مترمربع شامل سالنهای بلند Hot end ،
Batch Plant ، سالن های فاز ۲ و ۳ و سـایر کارهای فرعی مرتبـط با کار اصـلی شامل انجام محاسبات و طراحی فونداسیونهای صنعتی و سازه های کلیه
سالنهای تولیدی و ساختمانهای مرتبط با آن و تهیه کلیه نقشه های معماری .
– نظارت عالیه بر عملیات اجرایی

آخرین وضعیت پروژه:
طراحی مرحله اول به میزان ۳۰%
نظارت بر عملیات اجرایی با پیشرفت فیزیکی ۵%

موضوعات: پروژه ها

ديدگاه ها غير فعال شده اند