کارفرما:جناب آقای اویسی
تاریخ شروع : ۹۵/۰۳/۱۲
تاریخ پایان : ۹۷/۰۳/۱۲
خلاصه موضوع پروژه:

نظارت بر اجرای عملیات ساخت پروژه مسکونی ۹ طبقه به مساحت ۴۳۰۰ مترمربع واقع در محله شهران کوچه سمیه غربی

آخرین وضعیت پروژه
پیشرفت فیزیکی پروژه تا پایان اسفند ۹۵ برابر با ۲۵% می باشد.

Picture1

50038536 Model (1)

50038536 Model (2)

ديدگاه ها غير فعال شده اند