کارفرما: سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران

خلاصه موضوع پروژه:
تهیه طرح مرحله اول مرکز بنکداری تهران به مساحت زیر بنای کل ۳۲۳,۰۰۰ مترمربع شامل مطالعات امکان سنجی و توجیه فنی و اقتصادی، مذاکره با شهرداری منطقه ۱۹و تهیه مدارک لازم جهت تصویب کمیسیون ماده ۵ و تهیه طرح مرحله اول جهت شرکت در مسابقه فراخوان طراحی.

01.1

1

آخرین وضعیت پروژه:
این شرکت بر طبق نظر هیأت ژوری به عنوان رتبه اول مسابقه مذکور تعیین گردید که پس از جذب سرمایه گذار امکان ادامه فعالیت به وجود خواهد آمد.
2

4

موضوعات: Slider, پروژه ها

ديدگاه ها غير فعال شده اند