شرکت صنعت و آبادانی پارس
تاریخ تاسیس: ۱۳۸۲/۹/۲۴
شماره ثبت: ۲۱۳۶۰۷- تهران
رتبه بندی مهندسین مشاور: رتبه ۲ معماری (ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی) از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
پروانه اشتغال به کار مهندسی (شخص حقوقی): دارای پـروانه پایه۱ طـراحی و نـظارت ساختمان از سازمان نظام مهندسی استان تهران.
عضویت: عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور و شهرساز ایران.
خلاصه موضوع فعالیتهای شرکت:
مشاوره، طراحی و نظارت برانجام کلیه کارهای عمرانی، معماری، صنعتی، سویل، سازه های آبی، راه، شهرسازی، تاسیسات مکانیکی و برقی مرتبط با آنها .

موضوعات: درباره ما

ديدگاه خود را بيان کنيد