شرکت صنعت و آبادانی پارس تاریخ تاسیس: ۱۳۸۲/۹/۲۴ شماره ثبت: ۲۱۳۶۰۷- تهران رتبه بندی مهندسین مشاور: رتبه ۲ معماری (ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی) از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری. پروانه اشتغال به کار مهندسی (شخص حقوقی): دارای پـروانه پایه۱ طـراحی و نـظارت ساختمان از سازمان نظام مهندسی استان تهران. عضویت: عضو انجمن صنفی […]

موضوعات: درباره ما