کارفرما:جناب آقای اویسی تاریخ شروع : ۹۵/۰۳/۱۲ تاریخ پایان : ۹۷/۰۳/۱۲ خلاصه موضوع پروژه: نظارت بر اجرای عملیات ساخت پروژه مسکونی ۹ طبقه به مساحت ۴۳۰۰ مترمربع واقع در محله شهران کوچه سمیه غربی آخرین وضعیت پروژه پیشرفت فیزیکی پروژه تا پایان اسفند ۹۵ برابر با ۲۵% می باشد.